FORUM UBUZ
FORUM UBUZ

Bildikleriniz bilmedikleriniz
 
AnasayfaAnasayfa  TakvimTakvim  GaleriGaleri  SSSSSS  AramaArama  Üye ListesiÜye Listesi  Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  
Türkiye'nin en aktif olma yolundaki forumumza hoş geldiniz.. Foruma katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Ssk hizmet dökümüne 01/11/2010 den sonra aşağıdaki linkten ulaşılabilecektir.

http://www.turkiye.gov.tr  Ancak Ptt müdürlüklerinden e-devlet şifresi almak gerekmektedir. Şifre 1 Tl ye verilmektedir.


Paylaş | 
 

 ziraat bankası

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
sultan

avatar

Mesaj Sayısı : 2
Kayıt tarihi : 27/10/10

MesajKonu: ziraat bankası   Perş. Ekim 28, 2010 9:37 pm

ziraat bankası iktisat soruları1-) Değeri bir modelin dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?
A) İçsel değişken
B) Akım değişken
C) Stok değişken
D) Dışsal değişken
E) Bağımsız değişken
2-) Azalan marjinal ikame oranı, farksızlık eğrilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini açıklamada kullanılır?
A) Üzerindeki her noktanın aynı faydayı göstermelerini
B) Birbirlerini kesmemelerini
C) Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini göstermelerini
D) Orijine göre dışbükey olmalarını
E) Azalan eğimli olmalarını
3-)
Yukarıdaki şekle göre tüketici dengesinin D0’dan D1’e gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) X malı fiyatının azalması
B) Zevk ve tercihlerin değişmesi
C) Y malı fiyatının artması
D) Tüketici bütçesindeki değişme
E) Teknolojideki değişme
4-) Bir mala ilişkin gelir esnekliği sıfır ile bir arasında bir değer almış (0 < eG < 1) ise, bu mal nasıl bir maldır?
A) Zorunlu mallar
B) Giffen mallar
C) İkame mallar
D) Lüks mallar
E) Tamamlayıcı mallar
5-) Eş ürün eğrileri ve girdi fiyatları sabitken değişik maliyet olanaklarına göre ortaya çıkan yeni denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Gini eğrisi
B) Farksızlık eğrisi
C) Fiyat tüketim eğrisi
D) Genişleme yolu
E) Marjinal maliyet eğrisi
6-) Ölçeğe göre artan getiri olması durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin şekli nasıldır?
A) Yatay eksene paraleldir.
B) Düşey eksene paraleldir.
C) Orijine göre içbükeydir.
D) Artan eğimlidir.
E) Azalan eğimlidir.
7-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama değişken maliyet eğrisi ile ortalama toplam maliyet eğrisi arasında kalan marjinal maliyet eğrisi
B) Ortalama sabit maliyet eğrisinin üzerinde yer alan marjinal maliyet eğrisi
C) Ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde yer alan marjinal maliyet eğrisi
D) Ortalama değişken maliyet eğrisinin tamamı
E) Ortalama değişken maliyet eğrisinin altında yer alan marjinal maliyet eğrisi
8-) Monopol piyasasında kâr maksimizasyonu koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama maliyetin ortalama gelire eşit olması
B) Toplam maliyetin toplam gelire eşit olması
C) Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olması
D) Toplam kârın toplam maliyete eşit olması
E) Marjinal kârın marjinal maliyetten büyük olması
9-) Çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbirlerinin yakın ikamesi olan bir grup malın homojenlikten uzaklaştırılarak satıcının kendine özgü bir alıcı kitlesi oluşturması halinde ortaya çıkan piyasaya ne ad verilir?
A) Tam rekabet piyasası
B) Oligopol piyasası
C) Monopol piyasası
D) Monopolcü rekabet piyasası
E) Düopson piyasası
10-) Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında tek alıcının bulunduğu durumdur?
A) Pür monopson
B) Pür rant
C) Pür tam rekabet
D) Pür oligopol
E) Pür düopson
11-) Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına girmez?
A) Enflasyon
B) Ulusal üretim
C) Gayrisafi yurtiçi hasıla
D) Firma arzı
E) Milli gelir
12-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümeyi etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Nüfus artışı ve kalitesi
B) Teknolojik gelişmeler
C) Politik eğilimler
D) Ekonomik teşvikler
E) Reel gelirden yatırımlara ayrılan oran
13-) Kişisel gelirin tüketim ve tasarruf için kullanılabilecek oranına ne ad verilir?
A) Harcanabilir gelir
B) Milli gelir
C) Net milli hasıla
D) Potansiyel gelir
E) Sürekli gelir
Cevaplar
1-) D
2-) D
3-) B
4-) A
5-) D
6-) E
7-) C
8-) C
9-) D
10-) A
11-) D
12-) C

14-) Say yasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Kötü para iyi parayı piyasadan kovar.

B) Her arz kendi talebini yaratır.

C) İyi ürün kötü hasılat, kötü ürün iyi hasılat yaratır.

D) İyi para kötü parayı piyasadan kovar.

E) Her talep kendi arzını yaratır.

16-) Bireylerin cari dönem tüketimlerinin yaşamları boyunca elde etmeyi umdukları toplam beklenen gelirleri ile servetlerine bağlı olduğunu ifade eden hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlak gelir hipotezi

B) Sürekli gelir hipotezi

C) Yaşam boyu gelir hipotezi

D) Nispi gelir hipotezi

E) Hızlandıran modeli

17-) Aşağıdakilerden hangisi Tobin tarafından geliştirilen q kuramını ifade eder?

A) Ortalama tüketim eğilimi ve marjinal tüketim eğiliminin nispeten sabit olduğu

B) Sermaye stokunun fiili ve istenilen düzeylerinin genellikle aynı olmadığı

C) Firmanın borsa değerinin varlıkların yenileme maliyetine oranla yüksek olması durumunda yatırımların artacağı

D) Yatırım harcamalarının çıktıdaki değişiklikle orantılı olduğu

E) Yatırım kârlı olsa bile yatırılabilir fonların mevcut olup olmadığı

18-) Nakit, vadesiz mevduatlar, seyahat çekleri ve diğer çek çekilebilir mevduatların toplamından oluşan para arzı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) M1

B) M2

C) M3

D) M2Y

E) M3Y

19-) Dolaşımdaki para ile Merkez Bankasında bankalar tarafından tutulan karşılıklar toplamına ne ad verilir?

A) Parasal taban

B) Rezerv

C) Para arzı

D) Zorunlu rezerv

E) Nakit

20-) Aşağıdakilerden hangisi paranın dolaşım hızını azaltıcı etkide bulunur?

A) Fiyatlardaki artış

B) Para arzındaki azalış

C) Bireylere aylık yerine haftalık ödeme yapılması

D) Faiz oranlarında yükselme beklentisi

E) Üretimdeki artış

21-) Yatırımların faiz oranına duyarlılığı arttıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) LM dikleşir.

B) LM yatıklaşır.

C) IS yatıklaşır.

D) IS dikleşir.

E) IS sağa kayar.

22-) Kamu harcamalarının banka dışı sektöre tahvil satarak finanse edilmesi sonucu faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak özel kesim yatırım harcamalarının azalmasına ne ad verilir?

A) Pigou etkisi

B) Keynes etkisi

C) Faiz etkisi

D) Tasarruf etkisi

E) Dışlama etkisi

23-) Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran faktörlerden birisi değildir?

A) Otonom tüketim harcamalarının artması

B) Net ihracatın artması

C) Kamu harcamalarının artması

D) Yatırımların artması

E) Vergilerin artması

24-) Sermaye hareketlerinin tamamen yasaklandığı bir durumda BP eğrisinin şekli nasıl olur?

A) Orijine göre içbükey

B) Yatay eksene paralel

C) Düşey eksene paralel

D) Negatif eğimli

E) Artan eğimli

25-) Gelecekteki bir tarihte teslim için bugünden satın alınan veya satılan işlem için öngörülen döviz kuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Forward döviz kuru

B) Spot döviz kuru

C) Reel döviz kuru

D) Nominal döviz kuru

E) Cari döviz kuru

26-) Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesi ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olması durumuna ne ad verilir?

A) Uluslararası ikame etkisi

B) Zamanlararası ikame etkisi

C) Açık ekonomi etkisi

D) Reel balans etkisi

E) Servet etkisi

27-) Toplam talep eğrisini sola kaydıran bir ekonomi politikasına genel olarak ne ad verilir?

A) Genişletici talep yönlü politika

B) Maliye politikası

C) Talep şoku

D) Daraltıcı talep yönlü politika

E) Para politikası

28-) Veri fiyat düzeyinde firmaların talep edilen her miktarı arz edebileceği durumda toplam arz eğrisinin şekli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Düşey eksene paraleldir.

B) Yatay eksene diktir.

C) Fiyat eksenine paraleldir.

D) Yatay eksene paraleldir.

E) Gelir eksenine diktir.

29-) İşi olan çalışma yaşındaki insanların yüzdesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Eksik istihdam oranı

B) İşgücüne katılım oranı

C) İşsizlik oranı

D) İstihdam nüfus oranı

E) Doğal işsizlik oranı

30-) Aşağıdakilerden hangisi gizli işsizliği tanımlar?

A) Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olanlar

B) Cari olandan daha yüksek ücret isteyenler

C) Marjinal verimliliği sıfır olanlar

D) Mevcut işini terkedip başka bir iş arayanlar

E) Yüksek reel ücrete bağlı olarak işsiz kalanlar

31-) Toplam üretilen çıktı miktarları ile üretimde kullanılan girdilerin miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyonel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maliyet fonksiyonu

B) Toplam üretim fonksiyonu

C) Talep fonksiyonu

D) Arz fonksiyonu

E) Fayda fonksiyonu

33-) İşçi başına sermaye ve hasılanın değişmediği duruma ne ad verilir?

A) Durağan durum

B) Politik durum

C) Ekonomik durum

D) Teknolojik durum

E) Değişken durum

34-) Bütçe açığı parasal yükümlülükler ile karşılandığında devletin elde edeceği enflasyon vergisini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Enflasyon oranı x Reel parasal taban

B) Fiyatlar genel düzeyi x Reel parasal taban

C) Enflasyon oranı x Faiz oranı

D) Fiyatlar genel düzeyi x Para arzı

E) Para arzı x Faiz oranı

35-) Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçlarından biri değildir?

A) Kamu alımları

B) Vergiler

C) Borçlanma

D) Transfer harcamaları

E) Açık piyasa işlemleri

36-) Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar politikalarından biri değildir?

A) Kamu harcamaları

B) Vergi oranları

C) Para arzı

D) Açık piyasa işlemleri

E) Ücret ve fiyat kontrolleri
esmer@

20 Eylül 2010 11:02 Düzenle Sil
soruları çözdüğünüzde söyleyin arkadaşlar cvp ları yazıcam
esmer@

20 Eylül 2010 11:14 Düzenle Sil
14-) B

16-) C

17-) C

18-) A

19-) A

20-) D

21-) C

22-) E

23-) E

24-) C

25-) A

26-) B

27-) D

28-) D

29-) D

30-) C

31-) B

32-) B

33-) A

34-) A

35-) E

36-) ESayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
ziraat bankası
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
FORUM UBUZ :: Genel :: Dersler ve Sınavlar :: Ziraat Bankası sınav soruları-
Buraya geçin: